Οι Ορίζοντες είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Σκοπό έχει να δημιουργεί, να εφαρμόζει και να υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και ανθρωπιστικής δράσης ειδικών πληθυσμών και όχι μόνο, ανεξαρτήτου ηλικίας ( παιδιών, παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ατόμων με κινητική αναπηρία, ατόμων με ψυχικές ασθένειες, αρρώστων, κακοποιημένων γυναικών, ατόμων που αντιμετωπίζουν επισιτιστικά προβλήματα, προσφύγων κλπ).

Οι Ορίζοντες σκοπεύουν η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων να γίνει κυρίως μέσω της άσκησης, του αθλητισμού και των τεχνών.